Boeddhaboeken.nl is een onderdeel van het Maitreya Instituut

Boeddhaboeken.nl verkoopt Nederlandtalige en Engelstalige boeken en e-boeken op boeddhistische grondslag, ongeacht de traditie. Bij het bepalen van ons assortiment houden we rekening met zowel de studenten van het Maitreya Instituut als belangstellenden in het algemeen van boeddhistische inzichten en toepassingen zoals mindfulness. 

De website is onder andere het eigen verkoopkanaal van de Uitgeverij Maitreya, gestart in 1981 met haar eerste uitgave, die met haar titels dezelfde doelstelling heeft. Daarnaast is het koppelen van de praktijk van alledag aan boeddhistische inzichten een prioriteit bij de keuze van nieuwe titels. Voor nadere informatie over de uitgeverij en het daaraan gelieerde boekenfonds kun je mailen naar: info@boeddhaboeken.nl. De uitgeverij wordt sinds 2019 geleid door Eric Leenderts, tevens voorzitter van het instituut. 

           

Het Maitreya instituut (www.maitreya.nl) stelt zich ten doel het Mahayana boeddhisme in Nederland voor iedereen toegankelijk te maken, omdat de principes en methoden van het boeddhisme erop gericht zijn om zowel individuele mensen als de gehele maatschappij gelukkiger te maken. We doen dit sinds onze oprichting in 1979 door het verzorgen van lessen, meditaties, retraites en andere activiteiten in de Tibetaans boeddhistische traditie.

Wij zijn verbonden aan de wereldwijde organisatie Foundation of the Mahayana Tradition (FPMT). De FPMT is opgericht door wijlen Lama Thubten Yeshe en staat onder de spirituele leiding van Lama Zopa Rinpoche, met thans 165 centra in 40 landen. Deze twee monniken brachten deze traditie niet alleen naar het westen, maar gaven daarbij een op hun westerse toehoorders toegesneden uitleg.

Wij streven wij naar een hechte samenwerking met andere boeddhistische centra in binnen- en buitenland om te komen tot een vruchtbare integratie van de boeddhistische filosofie in de westerse samenleving.

Ons instituut heeft 2 locaties. In Loenen (Gld) zijn wij gevestigd in het voormalige hotel-restaurant Bosoord. Binnen deze locatie beschikken wij over alle faciliteiten om meerdaagse activiteiten aan te bieden. In de Amsterdamse vestiging worden vooral avond- en dagprogramma’s aangeboden.

Wij verzorgen het hele jaar door cursussen onder leiding van volledig gekwalificeerde Tibetaanse leraren, nonnen en monniken, alsmede ervaren leken. Door het uitgeven van boeken en andere publicaties wordt het boeddhisme voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. Op verzoek geeft het instituut ook op andere wijze voorlichting over het boeddhisme, zoals op scholen.

Het instituut is genoemd naar Maitreya, van wie de historische Boeddha Sakyamoenie (ca. 2500 jaar geleden) voorspeld heeft dat hij de volgende Boeddha zal zijn, die opnieuw de boeddhistische leer zal vestigen op deze planeet.

Voor uitgebreidere informatie, cursussen en overige activiteiten van het Maitreya Instituut verwijzen wij je graag naar onze website. Als je meer wilt weten over het FPMT verwijzen wij je naar de website: www.fpmt.org.

Maitreya Instituut                               Vestiging Amsterdam:

Hoofdweg 109                                      Tilanusstraat 8C

7371 GE Loenen (Gld.)                        1091 BH Amsterdam

055-505 09 08                                      020-428 08 42